Výroční valná hromada

12.12.2016 21:13

SDH Želčany

Vás tímto srdečně zve na svou
výroční valnou hromadu,

která se koná 30.prosince 2016 od 19 30 hod

v kongresovém centru v Želčanech

Program jednání:

1. Zahájení
2. Zprávy o činnosti sboru v roce 2016
3. Zpráva kontrolní a revizní komise
4. Plán činnosti na rok 2017
5. Diskuse
6. Usnesení
7. Závěr

Výbor SDH Želčany