Umožění průjezdu po vozovce I/ 20

16.08.2013 17:10

STRUČNÝ POPIS ZÁSAHU: Situace v době příjezdu, činnosti, nasazení sil a prostředků a negativní vlivy na činnost, selhání prostředků, okolnosti ztěžující zásah. Text doplnit plánkem nasazení sil a prostředků, v případě potřeby pokračovat samostatným listem. V neděli po prudké odpolední bouři byl zablokován provoz na silnici I/ 20 směr na Nepomuk cca 50 m za označením konec obce Želčany. V době příjezdu jednotky ležela přes vozovku odlomená dubová větev o průměru cca 20 cm, jeden jízdní pruh byl blokován zcela, částěčně zasahovala i do druhého. Větev byla rozřezána a odklizena z vozovky. Oznámení o výjezdu nebylo možno provést ani vysílačkou, ani mobilním telefonem vzhledem k k velkému počtu událostí a zablokování linek a vysílacích kanálů. Bylo provedeno dodatečně po příjezdu na základnu.