Povodeň

16.08.2013 16:58

STRUČNÝ POPIS ZÁSAHU: Situace v době příjezdu, činnosti, nasazení sil a prostředků a negativní vlivy na činnost, selhání prostředků, okolnosti ztěžující zásah. Text doplnit plánkem nasazení sil a prostředků, v případě potřeby pokračovat samostatným listem. V době příjezdu jednotky byla celá náves obce Želčany zaplavena vodou a bahnem , které bylo splaveno přívalovým deštěm z čerstvbě osetého pole při silnici Želčany - Chouzovy. Přívalový déšť s bouřkou trval cca 30 min, spadlo 23 mm srážek, splaveniny z pole zcela zaplnili příkop při zmiňované cestě a pokračoval přes pozemky a stodoly RD č.p. 13 a 12 směrem k návsi, další proud směroval při siliniciI20 od Chválenic okolo Stavebnin p. Kuleho č.p. 1. Záplavu nebyla místní kanalizace schopná pobrat, vše tudíž přetékalo v místě autobusové zastávky přes silnici I 20 do místního potoka. Na silnici se přitom vytvořila vrstva naplavenin, hladina vody dosahovala na vozovce až 15 cm. Jednotka SDH Želčany se ve spolupráci s jednotkou HZS Slovany snažuila o vyčištění a zprůchodnění kanalizačních vpustí, zároveň bylo nutné řídit dopravu kvůli vrstvě bahna a vody a rovněž kvůli zasahujícím. Po opadnutí vody byla pomocí čelních nakladačů p. Kuleho a ASG Produktu uklizena vozovka I 20, silnice směrem na Chouzovy a náves. Při cestě I20 v místě zahrad vznikla laguna zasahující do poloviny vozovky, která byla odčerpána ponorným čerpadlem. Vozovky i náves byly následně umyty cisternou zapřaženou do traktoru Joh Deere AG Produktu, poté byl zásah ukončen

 

Foto zde: https://pegass.rajce.idnes.cz/Povoden