Plnění rybníka J. Bendy po záplavě zpráva o zásahu

16.08.2013 16:51

STRUČNÝ  POPIS  ZÁSAHU:

Situace v době příjezdu, činnosti, nasazení sil a prostředků a negativní vlivy na činnost, selhání prostředků, okolnosti  ztěžující  zásah.  Text  doplnit plánkem nasazení sil a prostředků, v případě potřeby pokračovat samostatným listem.                                                                                      

 

     Po záplavách a vydatných seštích došlo k zanesení rybníčku v zahradě u usedlosti č.p. 13 v Želčanech, zároveň byl rybník zamořen i postřikem užívaným v kukuřici, kterou deště do rybníka splavily. Po vyčištění rybníku majitelem byla naše jednotka požádána o vymytí nádrže a napuštění. K napuištění byla použita voda z blízkého Olešenského potoka. Pomocí dopravního vedení 2x B v délce 90 m bylo prováděno zavodnění nádrže po dobu 4 h.