Nový DA pro Želčanské hasiče

27.01.2018 09:11
Důležitým milníkem pro želčanské hasiče bylo získání dotace (HZS, Plzeňský kraj, obec Chválenice) na nákup hasičského dopravního automobilu Fiat. Od prvního dne, 26.4.2017, kdy byl automobil přivezen byl plně vytížen a je využíván hlavně na odvoz dětí, mužů i žen na soutěže. Děkujeme všem kteří se postarali převážně o tu administrativní stránku vyřízení dotace a to hlavně starostovi Pavlovi Kvíderovi a členům výboru SDH Želčany.
FOTO2_FIAT.JPG (473,2 kB)